Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Rejection sensitivity : suffering of modern humanAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Szwejka Łukasz
Dancák, Pavol
Rembierz, Marek
Sieroń, Roman B.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Szwejka Łukasz
Dancák, Pavol
Rembierz, Marek
Sieroń, Roman B.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Szwejka Łukasz
Dancák, Pavol
Rembierz, Marek
Sieroń, Roman B.