Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskurs upersonifikowanej Śmierci w literaturze i sztuce europejskiej (wybrane przykłady od XII do XVII wieku)

Dyskurs upersonifikowanej Śmierci w literaturze i ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright