Jagiellonian University Repository

Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych

Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych

Show full item record

dc.contributor.author Żemojtel-Piotrowska, Magdalena pl
dc.contributor.author Piotrowski, Jarosław pl
dc.contributor.author Argentero, Piergiorgio pl
dc.contributor.author Baltatescu, Sergiu pl
dc.contributor.author Bardhwaj, Gopa pl
dc.contributor.author Bukowski, Marcin [SAP11118737] pl
dc.contributor.author Calogero, Rachel pl
dc.contributor.author Chargazia, Melania pl
dc.contributor.author Clinton, Amanda pl
dc.contributor.author Halik, Murnizam Hj. pl
dc.contributor.author Ilisko, Dzintra pl
dc.contributor.author Khachatryan, Narine pl
dc.contributor.author Klicperova-Baker, Martina pl
dc.contributor.author Kovacs, Monika pl
dc.contributor.author Letovancova, Eva pl
dc.contributor.author Liik, Kadi pl
dc.contributor.author Michałowski, Jarosław pl
dc.contributor.author Nord, Ivo pl
dc.contributor.author Paspalanova, Elena pl
dc.contributor.author Perez de Leon, Pablo pl
dc.contributor.author Techera, José pl
dc.contributor.author Rojas, Mariano pl
dc.contributor.author Różycka, Joanna pl
dc.contributor.author Seibt, Beate pl
dc.contributor.author Semkiv, Iryna pl
dc.contributor.author Tiliouine, Habib pl
dc.contributor.author Truong, Ha Khanh pl
dc.contributor.author Van Hiel, Alain pl
dc.contributor.author van den Bos, Kees pl
dc.contributor.author Wills-Herrera, Eduardo pl
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:00Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:00Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4543
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych pl
dc.title.alternative Cultural dimensions of entitlement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 220-240 pl
dc.identifier.weblink http://spbulletin.com/wp-content/uploads/2016/11/Zemojtel_Piotrowska_et_al_PS_2_2014.pdf pl
dc.abstract.pl W oparciu o dane z prób studenckich z 27 krajów (N = 6192) sprawdzano uniwersalność trójwymiarowego modelu postaw roszczeniowych - zarówno w obrębie badanych prób krajowych, jak i na poziomie ponadkulturowym. W artykule przedstawiamy model teoretyczny umożliwiający porównania międzykulturowe w odniesieniu do postaw roszczeniowych oraz związki wyróżnionych postaw ze wskaźnikami rozwoju socjoekonomicznego społeczeństw (w tym funkcjonowania demokracji i gospodarki) oraz wartościami kulturowymi Schwartza. Uzyskane wyniki omawiamy w odniesieniu do modelu ekokulturowego Berry’ego oraz teorii rozwoju ludzkiego Ingleharta. pl
dc.abstract.en On the basis of findings obtained from students samples from 27 countries (N = 6192) applicability of three-dimensional entitlement model on individual and cultural level were tested. In the article we present theoretical model allowing for cross-cultural comparisons of entitlement attitudes and its relations to socioeconomic development of societies (including functioning of democracy and economy) and cultural values by Shalom Schwartz. Obtained results are discussed in the terms of John Berry’s eco-cultural model and Ronald Inglehart’s human development theory. pl
dc.subject.pl postawy roszczeniowe pl
dc.subject.pl rozwój społeczny pl
dc.subject.pl model ekokulturowy pl
dc.subject.pl teoria rozwoju ludzkiego pl
dc.subject.pl wartości kulturowe pl
dc.subject.en cultural entitlement attitudes pl
dc.subject.en social development pl
dc.subject.en ecocultural model pl
dc.subject.en human development theory pl
dc.subject.en cultural values pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (29) pl
dc.identifier.doi 10.7366/1896180020142906 pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)