Jagiellonian University Repository

Dane zastane : ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych

pcg.skipToMenu

Dane zastane : ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych

Show full item record

dc.contributor.author Rechciński, Marcin [SAP14016719] pl
dc.contributor.author Balon, Jarosław [SAP11011602] pl
dc.contributor.author Grodzińska-Jurczak, Małgorzata [SAP11015740] pl
dc.date.accessioned 2017-10-19T08:26:27Z
dc.date.available 2017-10-19T08:26:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45396
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dane zastane : ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych pl
dc.title.alternative Secondary data : evaluation of usefulness for studying social conflicts around protected areas in three spatial scales pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-100, [11] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-100 pl
dc.subject.pl dane zastane pl
dc.subject.pl ocena użyteczności pl
dc.subject.pl konflikty społeczne pl
dc.subject.pl obszary chronione pl
dc.subject.pl bonitacja pl
dc.subject.en secondary data pl
dc.subject.en usefulness assessment pl
dc.subject.en social conflicts pl
dc.subject.en protected areas pl
dc.subject.en point grading technique pl
dc.description.number 149 pl
dc.description.publication 0,67 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.17.011.6927 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk o Środowisku pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa