Jagiellonian University Repository

Modyfikacja toku instancji poprzez jego "spłaszczenie" jako reakcja ustawodawcy na przewlekłość postępowania sądowego : wybrane uwagi na gruncie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej

pcg.skipToMenu

Modyfikacja toku instancji poprzez jego "spłaszczenie" jako reakcja ustawodawcy na przewlekłość postępowania sądowego : wybrane uwagi na gruncie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska