Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Aktor i groza, czyli Wyspiańskiego spotkanie z duchemAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Popiel Jacek
Fazan Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Popiel Jacek
Fazan Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Popiel Jacek
Fazan Katarzyna