Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Dwie Isadory (o wierszach Szymborskiej i Herberta)Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Ligęza Wojciech
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ligęza Wojciech
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ligęza Wojciech
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka