Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Legenda legendAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kosiński Dariusz
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kosiński Dariusz
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kosiński Dariusz
Zach Joanna
Ziołowicz Agnieszka