Jagiellonian University Repository

O filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka w świetle badań nad efektywnością ekonomiczną common law

pcg.skipToMenu

O filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka w świetle badań nad efektywnością ekonomiczną common law

Show full item record

dc.contributor.author Załuski, Wojciech [SAP11018575] pl
dc.date.accessioned 2017-10-19T07:27:06Z
dc.date.available 2017-10-19T07:27:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0208-6069 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45357
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka w świetle badań nad efektywnością ekonomiczną common law pl
dc.title.alternative About Friedrich August Von Hayek’s political philosophy in the light of research on the economic efficiency of common law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-28 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27-28. Streszcz. ang. s. 28. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/22393 pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0208-6069.78.02 pl
dc.identifier.eissn 2450-2782 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica pl
dc.title.volume Filozofia prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa