Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ

Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.contributor.editor Fałowski, Adam [SAP11009775] pl
dc.contributor.editor Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.date.accessioned 2017-10-18T11:56:43Z
dc.date.available 2017-10-18T11:56:43Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2646-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45320
dc.language ukr pl
dc.title Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ pl
dc.title.alternative Trend of broadcasting of modern Ukrainian mass media pl
dc.title.alternative Tendenciji mowłennia suczasnych ukrajinskych ZMI pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 63-71 pl
dc.description.series Studia Ruthenica Cracoviensia; 3 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.container Мово рідна, слово рідне = Movo rìdna, slovo rìdne : prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach