Jagiellonian University Repository

Polska misja stabilizacyjna w Karbali : zmiana pierwsza

pcg.skipToMenu

Polska misja stabilizacyjna w Karbali : zmiana pierwsza

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Paweł [SAP14006929] pl
dc.date.accessioned 2015-04-02T10:32:27Z
dc.date.available 2015-04-02T10:32:27Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-803-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-803-8 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4529
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polska misja stabilizacyjna w Karbali : zmiana pierwsza pl
dc.title.alternative Polish stabilization mission in Karbala : first rotation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-234 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/654 pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-02 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska