Jagiellonian University Repository

"Na oczach usiadła mi dusza…" : o metapoezji Juliusza Słowackiego w tzw. "Listach poetyckich z Egiptu"

pcg.skipToMenu

"Na oczach usiadła mi dusza…" : o metapoezji Juliusza Słowackiego w tzw. "Listach poetyckich z Egiptu"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa