Jagiellonian University Repository

Opowieści odchodzącego świata : Jana Barszczewskiego "Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach"

pcg.skipToMenu

Opowieści odchodzącego świata : Jana Barszczewskiego "Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach"

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Iwona [SAP11016652] pl
dc.contributor.editor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.contributor.editor Waśko, Andrzej [SAP11012714] pl
dc.date.accessioned 2017-10-18T08:45:20Z
dc.date.available 2017-10-18T08:45:20Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-646-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45285
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Opowieści odchodzącego świata : Jana Barszczewskiego "Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach" pl
dc.title.alternative Tales of the departing world : Jan Barszczewski's "Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 319-334 pl
dc.subject.pl Jan Barszczewski pl
dc.subject.pl Białoruś pl
dc.subject.en Jan Barszczewski pl
dc.subject.en Belarus pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; 5 pl
dc.description.publication 1,21 pl
dc.title.container W świecie myśli i wartości : prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi Maślance pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa