Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hidden subsurface garden on own faeces : the trace fossil Tubulichnium rectum (Fischer-Ooster, 1858) from the Cretaceous-Palaeogene deep-sea sediments

Hidden subsurface garden on own faeces : the trace ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa  Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa