Jagiellonian University Repository

Jak rozumieć policentryczność?

pcg.skipToMenu

Jak rozumieć policentryczność?

Show full item record

dc.contributor.author Waśko, Andrzej [SAP11012714] pl
dc.contributor.editor Waśko, Andrzej [SAP11012714] pl
dc.date.accessioned 2017-10-17T07:11:43Z
dc.date.available 2017-10-17T07:11:43Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-064-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45215
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jak rozumieć policentryczność? pl
dc.title.alternative How to understand polycentricity? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 21-38 pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.en Polska pl
dc.subject.en Europa pl
dc.description.publication 1,12 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Polska w Europie policentrycznej : dziedzictwo kulturowe i polityka rozwoju : materiały z sympozjum społeczno-kulturalnego Kraków, 21 XI 2007 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Polska w Europie policentrycznej : dziedzictwo kulturowe i polityka rozwoju; 2007-11-21; 2007-11-21; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 120 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa