Jagiellonian University Repository

Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej : na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny

pcg.skipToMenu

Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej : na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny

Show full item record

dc.contributor.author Dudek-Waligóra, Gabriela [SAP14008667] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T17:02:18Z
dc.date.available 2017-10-16T17:02:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4320-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45213
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej : na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny pl
dc.title.alternative Epistemic modality in argument strategy : on the basis of text material reflecting contemporary Russian political discourse pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 192 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.subject.pl modalność pl
dc.subject.pl modalność epistemiczna pl
dc.subject.pl dyskurs polityczny pl
dc.subject.pl rosyjski dyskurs polityczny pl
dc.subject.pl perswazja pl
dc.subject.pl manipulacja pl
dc.subject.pl argumentacja pl
dc.subject.pl strategia argumentacyjna pl
dc.description.series Âzyk i Metod, ISSN 2299-5668, eISSN 2391-9981; 4 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9692-5 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Szumska, Dorota [SAP11012670] pl
dc.contributor.serieseditor Ozga, Krzysztof [SAP11017179] pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych