Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Badanie oddziaływań związków biologicznie aktywnych z modelowymi membranami lipidowymi

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files