Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Więcek, Piotr

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Więcek, Piotr

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Więcek, Piotr