Jagiellonian University Repository

Charakter prawny stypendium aplikanta sędziowskiego

Charakter prawny stypendium aplikanta sędziowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Grygutis, Jakub [USOS161844] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T11:38:18Z
dc.date.available 2017-10-16T11:38:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45195
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakter prawny stypendium aplikanta sędziowskiego pl
dc.title.alternative The legal character of scholarships for judical trainees pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-58 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=49 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest jest analiza przepisów Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, dotyczących systemu stypendialnego przewidzianego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zwrotu otrzymanego stypendium. Autor przedstawia to rozwiązanie jako modelowe rozwiązanie, wywodzi z niego także obowiązek pracy w przyszłości w sądownictwie. pl
dc.abstract.en Author analyses legal character of the scholarship for judical trainees. Paper presents two models of legal character of the scholarschip. Scholarship for judical trainees has alimentatatory character. Author analyses also the legal basis of obligation to return the scholarships in cases determined by a statue. This regulation creates indirect duty to work. pl
dc.subject.pl Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury pl
dc.subject.pl stypendium pl
dc.subject.pl sędzia pl
dc.subject.en National School of Judiciary and Public Prosecution pl
dc.subject.en schoolarship pl
dc.subject.en judge pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa