Jagiellonian University Repository

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 366/15

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w ...

Show full item record

dc.contributor.author Burski, Kamil [USOS158888] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T11:10:39Z
dc.date.available 2017-10-16T11:10:39Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45191
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 366/15 pl
dc.title.alternative Gloss on the ruling of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 24 June 2016, II GSK 366/15 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=59 pl
dc.abstract.pl Komentowane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zagadnienia mającego istotne znaczenie dla działalności orzeczniczej Komisji Nadzoru Finansowego w ramach sprawowanego przez nią nadzoru nad instytucjami finansowymi, mianowicie składu osobowego Komisji w ramach rozpatrywania środków odwoławczych od decyzji administracyjnych Komisji. pl
dc.abstract.en Discussed ruling of the Supreme Administrative Court in Warsaw concerns a matter of significant importance to the activities of the Financial Supervision Authority in the context of its supervision of financial institutions, namely the composition of the Commission in the course of examining appeals against administrative decisions of the Commission. pl
dc.subject.pl nadzór finansowy pl
dc.subject.pl postępowanie administracyjne pl
dc.subject.pl prawo administracyjne pl
dc.subject.en financial supervision pl
dc.subject.en administrative procedure pl
dc.subject.en administrative law pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa