Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przestępstwa określone w prawie bankowym : analiza art. 171 ustawy prawo bankowe : problemy wykładnicze regulacji w świetle realiów obrotu bankowego

Przestępstwa określone w prawie bankowym : analiza ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa