Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Wach-Górny Urszula
Górny Witold

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wach-Górny Urszula
Górny Witold

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wach-Górny Urszula
Górny Witold