Jagiellonian University Repository

Nieliberalna demokracja a państwo prawa : przypadek Węgier Wiktora Orbana

Nieliberalna demokracja a państwo prawa : przypadek ...

Show full item record

dc.contributor.author Kołtuniak, Łukasz [USOS3669] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T08:25:15Z
dc.date.available 2017-10-16T08:25:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45156
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nieliberalna demokracja a państwo prawa : przypadek Węgier Wiktora Orbana pl
dc.title.alternative What does illiberal democracy mean for legal system? : Hungarian example pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 172-182 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=172 pl
dc.abstract.pl Zawrotna kariera pojęcia "nieliberalna demokracja" związana jest z widocznym odwrotem od dominującego jeszcze niedawno prymatu liberalnej demokracji. Nie tylko w Azji, czy Ameryce Łacińskiej coraz częściej mówi się o konieczności zastąpienia liberalnej demokracji modelem bardziej skutecznym i efektywnym. Pojęcie "nieliberalna demokracja", którego jako pierwszy użył w latach 90-tych XX wieku amerykański politolog Fareed Zakaria, jest twórczo rozwijane przez polityków. Najpełniejszy wyraz rozumienia koncepcji Zakarii przez polityków dał w 2014 r. węgierski premier Wiktor Orban w słynnym wystąpieniu w Baile Tusnand. Węgry to także kraj, gdzie zmiany prawa wprowadzone przez prawicowy rząd partii Fidesz najpełniej odzwierciedlają charakterystyczne dla partii Fidesz dążenie do konsolidacji władzy. W swoim artykule rozważę ten właśnie prawny aspekt węgierskich przemian. Rozważania te posłużą odpowiedzi na pytanie: czy nieliberalna demokracja naprawdę jest narzędziem skuteczniejszej modernizacji, czy może tylko służy umocnieniu władzy w rękach jednego ośrodka w sposób, jaki niemożliwy jest w demokracji określanej mianem liberalnej, ze względu na działanie zasady "check and balance" i innych podobnych mechanizmów samoograniczenia rządzących. pl
dc.abstract.en The unimaginable career of the "illiberal democracy" notion is indirectly connected with the visible tendencies both in Latin America, Asia and also in Central Europe. The governments in this part of the world perceived so-called liberal democracy as inefficient and not able to solve basic problems of developing countries. The Fareed Zakaria's "illiberal democracy" notion is being developed by politicians in a very creative way. Viktor Orban is a politician who, in a famous Baile Tusnand's speech, proposed his own interpretation of "illiberal democracy". Moreover the Fidesz's changes in the Hungarian legal system are considered as a model way to realize "illiberal democracy". In my article I consider the legal aspect of Hungarian transition. I try to find the answer to the question: is illiberal democracy a better mechanism of modernization or it is only the tool of consolidation of power, consolidation that is blocked (in such important level) by the liberal checks and balances and other democratic principles. pl
dc.subject.pl Orban pl
dc.subject.pl Zakaria pl
dc.subject.pl nieliberalna demokracja pl
dc.subject.pl państwo prawa pl
dc.subject.pl Węgry pl
dc.subject.en Orban pl
dc.subject.en Zakaria pl
dc.subject.en illiberal democracy pl
dc.subject.en state of law pl
dc.subject.en Hungary pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa