Jagiellonian University Repository

Pokušení svatého Antonína

pcg.skipToMenu

Pokušení svatého Antonína

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-10-13T10:11:45Z
dc.date.available 2017-10-13T10:11:45Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0862-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45127
dc.language cze pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pokušení svatého Antonína pl
dc.title.alternative Temptation of saint Anthony pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 340 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka z Bogiem w kontekście stworzenia. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship between a man and God in the context of Creation. pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl poezjozofia pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl poezje eschatologiczne pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność pl
dc.subject.pl św. Antoni pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 20th century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en poetry and philosophy (poetrysophy) pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en eschatological poetry pl
dc.subject.en new metaphysics (new metaphysicsness, new metaphysical poetry) pl
dc.subject.en St. Anthony pl
dc.description.volume 28 pl
dc.description.number 7 pl
dc.title.original Kuszenie świętego Antoniego pl
dc.title.journal Akord pl
dc.contributor.translator Všetička, František pl
dc.language.container cze pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 84; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska