Jagiellonian University Repository

Zmrtvýchvstání Nazaretského : z "Kvítků" sv. Františka z Assisi

pcg.skipToMenu

Zmrtvýchvstání Nazaretského : z "Kvítků" sv. Františka z Assisi

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-10-13T09:44:38Z
dc.date.available 2017-10-13T09:44:38Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0862-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45120
dc.language cze pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zmrtvýchvstání Nazaretského : z "Kvítků" sv. Františka z Assisi pl
dc.title.alternative Resurrection of the Nazarathean : from "The flowers" by St. Francis of Assisi pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 337 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka z Bogiem w kontekście stworzenia. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship between a man and God in the context of Creation. pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska literatura XX wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl poezjozofia pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl poezje eschatologiczne pl
dc.subject.pl Jezus Chrystus pl
dc.subject.pl św. Franciszek z Asyżu pl
dc.subject.pl Kwiatki św. Franciszka pl
dc.subject.pl Stworzenie pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 20th century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en poetry and philosophy (poetrysophy) pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en eschatological poetry pl
dc.subject.en Jesus Christ pl
dc.subject.en St. Francis of Assisi pl
dc.subject.en Flowers by St. Francis of Assisi pl
dc.subject.en Creation pl
dc.description.volume 28 pl
dc.description.number 7 pl
dc.title.original Zmartwychwstanie Nazarejczyka : z "Kwiatków" św. Franciszka z Asyżu pl
dc.title.journal Akord pl
dc.contributor.translator Všetička, František pl
dc.language.container cze pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 84; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska