Jagiellonian University Repository

Ustanawianie historii

Ustanawianie historii

Show full item record

dc.contributor.editor Adamiecka-Sitek, Agata pl
dc.contributor.editor Buchwald, Dorota pl
dc.contributor.editor Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.date.accessioned 2017-10-13T07:10:09Z
dc.date.available 2017-10-13T07:10:09Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-931155-0-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45095
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ustanawianie historii pl
dc.title.alternative Establishing history pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pl
dc.description.physical 295, [9] pl
dc.abstract.pl W przekonaniu, że polska historia teatru potrzebuje nowego impulsu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował konferencję zatytułowaną Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja (Warszawa 23-25 listopada 2009), rozpoczynając w ten sposób realizację programu o nazwie Nowe historie - ku pluralizmowi metodologicznemu w historii teatru. Jego zasadniczym celem jest wzbogacenie i unowocześnienie polskiej historii teatru w jej aspekcie metakrytycznym i metodologicznym. Książka niniejsza jest pokłosiem otwierającej program konferencji. Do udziału zaprosiliśmy doświadczonych badaczy, których dokonania współtworzyły polską historię teatru, a także młodych naukowców reprezentujących metodologie często nieobecne lub słabo reprezentowane w rodzimej refleksji nad teatrem. Chodziło nam o przyjrzenie się procedurom "ustanawiania historii", o ujawnienie nieuchronnej subiektywności opisującego podmiotu, jego zależności od czasu, siatki pojęć i przyjętych definicji. Ujawnienie kreacyjnej natury pisania historii dokonało się najsilniej za sprawą krytycznej analizy praktyki historycznoteatralnej w jej najbardziej - by się tak wyrazić - klasycznym wydaniu. Historyczna rewizja, którą w odniesieniu do "szkoły krakowskiej" i warszawskiej sceny "epoki gwiazd" przeprowadzili Jan Michalik i Agnieszka Wanicka, zmienia obowiązujący od z górą pięćdziesięciu lat obraz XIX-wiecznego teatru w Polsce. Z badań wyłania się obraz zgoła odmienny od zapisanego w najważniejszych opracowaniach z historii polskiego teatru, skłaniając uczonych do wezwania, by wreszcie ustanowić "szkołę warszawską", poddać rewizji kształt i znaczenie "szkoły krakowskiej" i na nowo opisać ich wzajemne relacje. Historyczna rewizja stała się zatem całkiem dosłownie wezwaniem do „ustanawiania historii” w niekończącym się procesie kreacji. pl
dc.subject.pl teatr polski - historia pl
dc.subject.en Polish theater - history pl
dc.description.series Nowe Historie; 1 pl
dc.description.publication 18 pl
dc.description.conftype local pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja; 2009-11-23; 2009-11-25; Warszawa; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)