Jagiellonian University Repository

Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej

pcg.skipToMenu

Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej

Show full item record

dc.contributor.author Drabik, Beata [SAP11019928] pl
dc.date.accessioned 2017-10-13T07:09:50Z
dc.date.available 2017-10-13T07:09:50Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2871-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45094
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej pl
dc.title.alternative The linguistic rituals of interpersonal bonding pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 251, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Codzienna aktywność stawia przed nami konieczność wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Moment, w którym człowiek rozpoczyna komunikacyjne spotkanie z drugim człowiekiem, jest zarazem początkiem rytuału interakcyjnego - codziennego i nieodświętnego, a jednak na swój sposób służącego "uświęcaniu" jednostek, a przede wszystkim organizującego i wyznaczającego ramy i porządek wszelkich kontaktów interpersonalnych. Takie założenie przyjmuje autorka niniejszej książki, starając się pokazać, w jaki sposób - w ramach wspomnianego rytuału interakcyjnego - za pomocą działań językowych budujemy więzi międzyludzkie: jak najpierw nawiązujemy je, potem podtrzymujemy oraz pogłębiamy, a także jak chronimy je w sytuacjach interakcyjnego zagrożenia i odbudowujemy, jeśli zostały naruszone lub zerwane. Analizie zostają więc poddane kolejne fazy procesu tworzenia więzi interpersonalnej i przejawiające się w nich współczesne konwencje działań komunikacyjnych oraz stałe i powtarzalne zachowania werbalne i niewerbalne. Przedmiotem zainteresowania autorki jest jednak nie tylko językowy kształt owych zrytualizowanych zachowań, ale przede wszystkim ich skuteczność rozpatrywana na dwóch poziomach: na poziomie pragmatycznym, gdzie miarą owej skuteczności jest osiągnięcie przez mówiącego własnej jednostronnej korzyści, oraz na poziomie interakcyjnym, gdzie za sukces uznaje się utrzymanie relacji z drugim człowiekiem w stanie nienaruszonym, a nawet jej pogłębienie. pl
dc.subject.pl językowe rytuały pl
dc.subject.pl więź interpersonalna pl
dc.subject.en linguistic rituals pl
dc.subject.en interpersonal bonding pl
dc.description.publication 15,5 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych