Jagiellonian University Repository

Estetyka kaprysu : w kręgu wizualizacji

pcg.skipToMenu

Estetyka kaprysu : w kręgu wizualizacji

Show full item record

dc.contributor.author Popiel, Magdalena [SAP11009072] pl
dc.date.accessioned 2017-10-13T07:06:22Z
dc.date.available 2017-10-13T07:06:22Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45091
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Estetyka kaprysu : w kręgu wizualizacji pl
dc.title.alternative The aesthetics of caprice : in the circle of visualisation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-104 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/49760/WA248_66082_P-I-2524_popiel-estetyka.pdf pl
dc.abstract.pl Tekst analizuje kaprys jako kategorię estetyczną w perspektywie alinearnej ciągłości zjawisk kulturowych (przywołuje koncepcje Warburga, Panofskiego i Didi-Hubermana). Autorka wskazuje kierunki wizualizacji kaprysu, wśród których dominują wyobrażenia figuratywne oraz pejzażowe. Historia capriccio jako gatunku malarskiego ilustruje intrygującą złożoność świadomości estetycznej obejmującej krańcowo odmienne przedstawienia, tonacje stylistyczne i sensy. Ikoniczne jak i literackie narracje kaprysowe towarzysząc nowoczesnej "estetyce lekkości" od renesansu po surrealistów, od Vasariego po Simmla eksponują ruch metamorfozy, wolę transgresji, szaleństwo wolności i magię przypadku. pl
dc.abstract.en Caprice or capriccio is analysed as an aesthetic category, in a perspective of non-linear continuity of cultural phenomena (the concepts of Warburg, Panofsky and Didi-Huberman are evoked). Indicated are directions of caprice visualisation among which figurative and landscape representations are dominant. The history of caprice as a painting genre illustrates the intriguing complexity of aesthetic awareness extending to extremely differing representations, stylistic modes and meanings. Iconic as well as literary narrations of caprice - while accompanying the modern ‘aesthetic of lightness’ from the Renaissance to surrealists, from Vasari to Simmel - highlight the movement of metamorphosis, the will to transgress, the frenzy of freedom and the magic of coincidence. pl
dc.subject.pl estetyka kaprysu pl
dc.subject.pl wizualizacja pl
dc.subject.en aesthetics of caprice pl
dc.subject.en visualisation pl
dc.description.number 1-2 (114-115) pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Widziane rzeczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa