Jagiellonian University Repository

Witold Gombrowicz nasz współczesny : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza, Uniwersytet Jagielloński - Kraków, 22-27 marca 2004

Witold Gombrowicz nasz współczesny : materiały ...

Show full item record

dc.contributor.editor Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T13:04:38Z
dc.date.available 2017-10-10T13:04:38Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-242-0701-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45027
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Witold Gombrowicz nasz współczesny : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza, Uniwersytet Jagielloński - Kraków, 22-27 marca 2004 pl
dc.title.alternative Witold Gombrowicz our contemporary : materials of the international scientific conference on the centenary of the writer's birthday, Jagiellonian University - Krakow, 22-27 march 2004 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas pl
dc.description.physical 856, [4] pl
dc.description.additional Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.Bibliogr. przy niektórych art. Indeks. "Wybór przekładów utworów Witolda Gombrowicza" s. 805-834. Część art. tł. z jęz. ang., fr., chorwackiego pl
dc.abstract.pl "Tomy jubileuszowe bywają często bardzo ciekawe: rocznicowa okazja sprawia, że nad twórczością pisarza zasiadają badacze różnych pokoleń: z jednej strony starzy wyjadacze, autorzy kanonicznych (niegdyś) wykładni dzieła, a z drugiej legiony młodych, którzy chcieliby udowodnić, że mają na ten temat coś zdecydowanie nowego do powiedzenia. Do studiów nad pisarzem zabierają się także specjaliści z innych dziedzin, co zawsze przynosi ciekawe wyniki, spotykają się tu również badacze z różnych krajów, czasem tacy, którzy nie znają wcale polskiej tradycji interpretacji i do lektury podchodzą z osobnego, własnego punktu widzenia. Tak właśnie jest w niniejszym tomie, w którym śledzić można pewne nowe tendencje rysujące się w gombrowiczologii. Przede wszystkim przesunięcie akcentów w dziedzinie wartościowania utworów: na pierwsze miejsce wśród dzieł Gombrowicza awansuje tu zdecydowanie Kosmos, któremu poświęcono szereg bardzo ważnych referatów. Gdzież czasy, gdy nawet wybitni, jak Sandauer, krytycy dwie ostatnie powieści Gombrowicza traktowali jako poronione czy wręcz "niesmaczne" ramoty. Wielu krytyków i pisarzy (wśród nich był Stanisław Lem) ceniło naprawdę tylko przedwojenne utwory Gombrowicza, te, w których wyraża się radosne burzycielstwo i zmysł swobodnej gry - teraz podziwia się raczej Gombrowicza cierpiącego, zaskoczonego i przerażonego obcością i nieoswajalnością świata" (ze Słowa wstępnego Jerzego Jarzębskiego). pl
dc.subject.pl Witold Gombrowicz pl
dc.subject.en Witold Gombrowicz pl
dc.description.publication 54 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-242-1560-7 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)