Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy

Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright