Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Dedykacja w świetle genologii lingwistycznejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Tutak Kinga

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tutak Kinga

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tutak Kinga