Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastosowanie metody ETS-NOCV w oparciu o obliczenia DFT w podejściu statycznym i dynamicznym w modelowaniu struktury elektronowej i reaktywności układów o potencjalnym znaczeniu technologicznym

Zastosowanie metody ETS-NOCV w oparciu o obliczenia ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright