Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kapitał społeczny w Internecie : style korzystania z Sieci a sposoby mobilizowania zasobów kapitałowych przez jej użytkowników

Kapitał społeczny w Internecie : style korzystania ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright