Jagiellonian University Repository

Mikroświaty domowe i mentalne : o bohaterze filmu "Uzak" Nuri Bilge Ceylana

pcg.skipToMenu

Mikroświaty domowe i mentalne : o bohaterze filmu "Uzak" Nuri Bilge Ceylana

Show full item record

dc.contributor.author Łomanowska, Iga [USOS98986] pl
dc.date.accessioned 2017-10-09T12:42:55Z
dc.date.available 2017-10-09T12:42:55Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44961
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mikroświaty domowe i mentalne : o bohaterze filmu "Uzak" Nuri Bilge Ceylana pl
dc.title.alternative Domestic and mental microworlds : about the hero of the movie "Uzak" by Nuri Bilge Ceylan pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-108 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 107-108 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+18_3_2017/a373b2d8-0856-4197-a975-1af185895b05#page=97 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę filmu Uzak Nuri Bilge Ceylana (2002), w której Autorka skupia uwagę na głównym bohaterze - Mahmucie. Mężczyzna gości w swoim mieszkaniu kuzyna, który zaburza rutynę jego codzienną rutynę. Ponadto obecność przybysza skłania bohatera do udawania we własnym domu kogoś, kim nie jest. Opisując sytuację Mahmuta za pomocą kategorii i pojęć wywiedzionych z refleksji socjologicznej, Autorka zwraca uwagę na psychologiczne implikacje ingerencji w czyjąś codzienność. pl
dc.abstract.en The article is an analysis of the movie Uzak by Nuri Bilge Ceylan (2002), in which the author focuses on the main character, Mahmut. The man is hosting a cousin in his flat, who perturbs the routine of his dailiness. Moreover the presence of the guest induces protagonist to pretend someone hi is not in his own house. Describing Mahmut's situation by using categories and terms from sociological reflection, the Author pays attention to psychological implications of the intrusion into someone's everyday life. pl
dc.subject.pl codzienność pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl Turcja pl
dc.subject.pl hüzün pl
dc.subject.en everyday life pl
dc.subject.en Turkey pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en hüzün pl
dc.description.number 18 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-09 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska