Jagiellonian University Repository

Językowy obraz nauczyciela i ucznia

pcg.skipToMenu

Językowy obraz nauczyciela i ucznia

Show full item record

dc.contributor.author Kowalska-Stasiak, Ewa [SAP11016409] pl
dc.contributor.editor Bogucki, Jacek pl
dc.contributor.editor Bochniarz, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Grabowiec, Anna pl
dc.date.accessioned 2015-04-01T16:22:18Z
dc.date.available 2015-04-01T16:22:18Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63503-20-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4495
dc.language pol pl
dc.title Językowy obraz nauczyciela i ucznia pl
dc.title.alternative Linguistic picture of teacher and student pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.description.physical 97-107 pl
dc.abstract.pl Doświadczając spotkania ze światem konceptualizujemy go, oswajamy, staramy się go poznać i zrozumieć. Obraz tego doświadczenia tworzymy posługując się metaforą. Ujawniają się w niej nasze schematy poznawcze, stereotypy, kategorie, wartości obecne w naszym życiu i przekazane w językowym obrazie świata. Rozdział przedstawia metafory obrazujące nauczyciela i ucznia w kontekście ideologii edukacyjnych, zanalizowane na podstawie wypowiedzi studentów drugiego i trzeciego roku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Elementy kognitywnej teorii metafory oraz podejścia etnolingwistycznego posłużyły jako narzędzie do analizy danych. pl
dc.abstract.en When we experience our encounter with the world we conceptualise, domesticate, and try to understand our 'participation' using a metaphor. Then, what gets revealed are our cognitive schemata, stereotypes, the ways we categorise reality, and values we live by, reflected in our linguistic picture of the world. The following chapter aims at presenting conceptual our linguistic picture of the world. The following chapter aims at presenting conceptual metaphors of the teacher and the student, which echo underlying educational ideologies. Texts studied were created by 2nd and 3rd year students of the Institute of English Studies at the Jagiellonian University. Cognitive metaphor theory and ethnolinguistic approach were employed for data analysis. pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Przez praktyki do praktyki : w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli pl
dc.title.volume Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)