Jagiellonian University Repository

Sny o aniołach i diabłach : pięć esejów o wyobraźni poetyckiej

Sny o aniołach i diabłach : pięć esejów o wyobraźni ...

Show full item record

dc.contributor.author Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.date.accessioned 2015-04-01T15:53:36Z
dc.date.available 2015-04-01T15:53:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3666-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4494
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sny o aniołach i diabłach : pięć esejów o wyobraźni poetyckiej pl
dc.title.alternative Dreams of angels and devils : five essays on the poetic imagination pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 124, [2] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 125. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl W książce umieszczono eseje powstałe w latach 2008–2013. Ich tematyka dotyczy różnych faktów z dziedziny literatury i, szerzej, kultury rosyjskiej, od romantyzmu do czasów odwilży chruszczowowskiej. Łączy je analiza wyobraźni poetyckiej, obecna w każdym z pięciu tekstów. Tytułowe anioły i diabły wyznaczają dwa przeciwstawne bieguny owej wyobraźni, między którymi rozciąga się świat bezkresny, wielobarwny i pociągający... pl
dc.abstract.en The book provided essays created between 2008–2013. Its subject matter covers a variety of facts in the field of literature and, more broadly, Russian culture, from Romanticism to the time of Khrushchev's thaw. They share the analysis of the poetic imagination, the current in each of the five texts. The title angels and devils shall appoint two opposite poles of that imagination, between which extends a world of infinite, multicolored and attractive... pl
dc.subject.pl rosyjska literatura pl
dc.subject.pl rosyjska kultura pl
dc.subject.en Russian literature pl
dc.subject.en Russian culture pl
dc.description.series Krakowskie Spotkania Rusycystyczne pl
dc.description.publication 6,5 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych