Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu ...

Show full item record

dc.contributor.editor Łomanowska, Iga [USOS98986] pl
dc.contributor.editor Modzelewska, Ewa [USOS115287] pl
dc.contributor.editor Kwiatkowski, Fryderyk [USOS99679] pl
dc.contributor.editor Stożek, Joanna [USOS143100] pl
dc.contributor.editor Leshkovych, Taras [USOS187622] pl
dc.date.accessioned 2017-10-07T12:37:53Z
dc.date.available 2017-10-07T12:37:53Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44931
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+17_2_2017/f1991f38-3cb3-4ae9-8bda-70aa1952a355 pl
dc.description.number 17 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.date.accession 2017-10-07 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.serieseditor Modzelewska, Ewa [USOS115287] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska