Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Aspartic proteases and major cell wall components ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Zawrotniak Marcin
Bocheńska Oliwia
Karkowska-Kuleta Justyna
Seweryn-Ożóg Karolina
Aoki, Wataru
Ueda, Mitsuyoshi
Kozik Andrzej
Rąpała-Kozik Maria

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zawrotniak Marcin
Bocheńska Oliwia
Karkowska-Kuleta Justyna
Seweryn-Ożóg Karolina
Aoki, Wataru
Ueda, Mitsuyoshi
Kozik Andrzej
Rąpała-Kozik Maria

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zawrotniak Marcin
Bocheńska Oliwia
Karkowska-Kuleta Justyna
Seweryn-Ożóg Karolina
Aoki, Wataru
Ueda, Mitsuyoshi
Kozik Andrzej
Rąpała-Kozik Maria