Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Metadane (Dublin Core)

dc.date.accessioned 2017-10-06T07:02:30Z
dc.date.available 2017-10-06T07:02:30Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44848
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/f86695b4-35d5-4405-9115-e8d62c5f4f95 pl
dc.description.number 1 (8) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.contributor.institution Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.date.accession 2017-10-06 pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa