Jagiellonian University Repository

Prolegomena etnocentryzmu publicznego

pcg.skipToMenu

Prolegomena etnocentryzmu publicznego

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.date.accessioned 2017-10-04T12:24:26Z
dc.date.available 2017-10-04T12:24:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44746
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Prolegomena etnocentryzmu publicznego pl
dc.title.alternative The prologemon of public ethnocentrism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-136 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 134-136 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-1.pdf pl
dc.abstract.pl Na organizacjach publicznych spoczywa obowiązek racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami. Postulat ten nabiera znaczenia szczególnie w warunkach funkcjonowania w turbulentnym i coraz mniej poddającym się predykcji otoczeniu. W sektorze prywatnym istotny wpływ na postępowanie konsumentów wywierają ich postawy. Analogicznie postawy etnocentryczne mogą znacząco wpływać na dokonywane wybory w sektorze publicznym. O ile etnocentryzm konsumencki stanowi przedmiot wielu badań naukowych, o tyle zjawisko etnocentryzmu w sektorze publicznym nie jest w pełni rozpoznane. Tymczasem organizacje publiczne są znaczącym nabywcą dóbr i usług wytwarzanych w sektorze prywatnym, a wydatki rządowe stanowią istotną część produktu krajowego brutto. Przedstawione w artykule rozważania dotyczącą współczesnych problemów zarządzania organizacjami publicznymi zmierzają nie tylko do wskazania luki badawczej, a co za tym idzie sformułowania problemów badawczych, ale także przedstawienia podstawowych założeń dotyczących metodologii badań. pl
dc.abstract.en This article presents the original, preliminary results of research on the phenomenon of ethnocentrism in the public sphere, which is not fully recognized from the point of view of the discipline of management sciences. The research approach aims to fill the existing gap in the field of theoretical foundations of ethnocentrism's impact in the functioning of modern public organizations. The article presents the author's unique definition of the public ethnocentrism, as well as, new typology of social ethnocentrism. It was found that the public ethnocentrism should be considered as one of the intervening variables, affecting the determinism of management style. Formulated research issues include the specifics of public organizations, the phenomenon of coopetition, inter-organizational collaborations as well as budgetary incrementalism. Finally, the basic problems arising from the methodological reflection are identified and solved. pl
dc.subject.pl entocentryzm publiczny pl
dc.subject.pl współdziałanie pl
dc.subject.pl koopetycja pl
dc.subject.pl patologie organizacyjne pl
dc.subject.en public ethnocentrism pl
dc.subject.en inter-organizational collaboration pl
dc.subject.en coopetition pl
dc.subject.en organizational pathology pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 9, cz. 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Globalna i lokalna ekonomia rozwoju : szanse i zagrożenia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska