Jagiellonian University Repository

Toraiczne prawo odwetu w świetle Mt 5,39 i literatury rabinicznej

pcg.skipToMenu

Toraiczne prawo odwetu w świetle Mt 5,39 i literatury rabinicznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska