Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Enhanced delivery of daidzein into fibroblasts and neuronal cells with cationic derivatives of gamma-cyclodextrin for the control of cellular glycosaminoglycans

Enhanced delivery of daidzein into fibroblasts and ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kamiński, Kamil [SAP14003414] pl
dc.contributor.author Kujdowicz, Monika [USOS94712] pl
dc.contributor.author Kajta, Małgorzata pl
dc.contributor.author Nowakowska, Maria [SAP11005597] pl
dc.contributor.author Szczubiałka, Krzysztof [SAP11014318] pl
dc.date.accessioned 2015-04-01T09:01:00Z
dc.date.available 2015-04-01T09:01:00Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0939-6411 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4462
dc.language eng pl
dc.title Enhanced delivery of daidzein into fibroblasts and neuronal cells with cationic derivatives of gamma-cyclodextrin for the control of cellular glycosaminoglycans pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-119 pl
dc.subject.en daidzein pl
dc.subject.en γ-cyclodextrin pl
dc.subject.en fibroblasts pl
dc.subject.en hippocampal neuronal cells pl
dc.subject.en mucopolysaccharidosis pl
dc.subject.en glycosaminoglycans pl
dc.description.volume 91 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.ejpb.2015.02.002 pl
dc.identifier.eissn 1873-3441 pl
dc.title.journal European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS94712:UJ.WCh; pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 40


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach