Jagiellonian University Repository

Groznawstwo, którego nie było : polemika z książką Katarzyny Marak i Miłosza Markockiego "Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze"

pcg.skipToMenu

Groznawstwo, którego nie było : polemika z książką Katarzyny Marak i Miłosza Markockiego "Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa