Jagiellonian University Repository

Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet

pcg.skipToMenu

Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Wrona, Sylwia [SAP14021985] pl
dc.date.accessioned 2017-09-26T08:25:39Z
dc.date.available 2017-09-26T08:25:39Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44534
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet pl
dc.title.alternative The feminization of non-governmental organizations : non-governmental organizations in Poland working for women's cause pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-162 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-2-2017/art/9937/ pl
dc.abstract.pl Zaprezentowane w artykule badania starają się uchwycić skalę aktywności kobiet w polskich organizacjach pożytku publicznego, które zostały zidentyfikowane jako działające na rzecz kobiet. W tym celu dokonano oceny udziału kobiet we władzach organizacyjnych, a także poddano analizie cele statutowe i sposoby ich realizacji oraz sfery nieodpłatnych działań. pl
dc.abstract.en Study results presented in this article are trying to identify the scale of activity among Polish women in non-governmental organizations, that were recognized as working for women's cause. In order to accomplish that goal, evaluation of women's share in non-governmental organization's management was performed, as well as analysis of statutory objectives, its implementation and areas of gratuitous actions. pl
dc.subject.pl feminizacja pl
dc.subject.pl kobiece organizacje pozarządowe pl
dc.subject.pl aktywność kobiet pl
dc.subject.en feminization pl
dc.subject.en women non-governmental organizations pl
dc.subject.en women's activity pl
dc.description.number 2 (38) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.013.7228 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-09-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa