Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Site-specific O-glycosylation on the MUC_{2} mucin protein inhibits cleavage by the porphyromonas gingivalis secreted cysteine protease (RgpB)

Site-specific O-glycosylation on the MUC_{2} mucin ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska