Jagiellonian University Repository

Wyniki produkcyjne i wydajność rzeźna gołębi utrzymywanych w systemie klatkowym

Wyniki produkcyjne i wydajność rzeźna gołębi ...

Show full item record

dc.contributor.author Miąsko, Maciej pl
dc.contributor.author Łukasiewicz, Monika pl
dc.date.accessioned 2017-09-22T07:25:32Z
dc.date.available 2017-09-22T07:25:32Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44454
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wyniki produkcyjne i wydajność rzeźna gołębi utrzymywanych w systemie klatkowym pl
dc.title.alternative Production results and slaughter efficiency of caged pigeons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-33 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 32-33 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+%C5%9Acis%C5%82e+13_2_2016/5d9e2ae8-9ce0-4e83-aad5-864561d3b6d3#page=21 pl
dc.abstract.pl Praca obejmuje badania wstępne nad wykorzystaniem mieszańców różnych ras gołębi mięsnych do chowu klatkowego w polskich warunkach klimatycznych. Zwierzęta utrzymywane były od marca do listopada na zewnątrz pomieszczenia, pod dachem. Celem badań była analiza wyników produkcyjnych oraz wydajności rzeźnej 28-dniowych gołębi mieszańców różnych ras, utrzymywanych w systemie klatkowym. Materiał badawczy stanowiły ptaki siedmiu ras krzyżowane między sobą i jedno kojarzenie czystorasowe. W wyniku badań stwierdzono, że grupa mieszańców giant homer x king osiągnęła najwyższą masę ciała - 729,5 g na koniec odchowu (28. dzień). Średnia masa ciała wszystkich ocenianych gołębi wynosiła 623,69 g, natomiast średnia masa tuszki patroszonej 415,94 g. Po 28 dniach odchowu wydajność rzeźna mieszańców gołębi była zbliżona i wynosiła około 67%. pl
dc.subject.pl gołąb pl
dc.subject.pl wyniki produkcyjne pl
dc.subject.pl wydajność rzeźna pl
dc.subject.pl system klatkowy pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-09-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska