Jagiellonian University Repository

Между Краковом, Римом и Москвой : русская идея в новой Польше

pcg.skipToMenu

Между Краковом, Римом и Москвой : русская идея в новой Польше

Show full item record

dc.contributor.author Przebinda, Grzegorz [SAP11011502] pl
dc.date.accessioned 2015-03-31T13:59:20Z
dc.date.available 2015-03-31T13:59:20Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-5-7281-1344-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4442
dc.language rus pl
dc.subject.other русская литература pl
dc.subject.other Православная церковь pl
dc.title Между Краковом, Римом и Москвой : русская идея в новой Польше pl
dc.title.alternative Meždu Krakovom, Rimom i Moskvoj : russkaâ ideâ v novoj Pol'še pl
dc.title.alternative Between Cracow, Rome and Moscow : Russian idea in the new Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet pl
dc.description.physical 383, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 365-368. Indeks pl
dc.abstract.pl Książka Grzegorza Przebindy, profesora filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i członka kolegium redakcyjnego czasopisma "Nowaa Pol'sza", jest poświęcona przede wszystkim postrzeganiu kultury rosyjskiej w Polsce po 1991 roku. Autor zastanawia się nad obecnością w Polsce literatury rosyjskiej i myśli filozoficznej z XIX i XX wieku i stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przyczynia się ona do dzisiejszego dialogu kultur i religii w przestrzeni europejskiej. Autor zajmuje się także problemami trudnego dialogu między katolicyzmem i prawosławiem po upadku komunizmu. pl
dc.abstract.en Book of Grzegorz Przebinda, professor of Russian philology at the Jagiellonian University and a member of the editorial board of the journal "Novaa Pol'sa," is devoted primarily perception of Russian culture in Poland after 1991. The author reflects on the presence in Poland, Russian literature and philosophical thought of the nineteenth and twentieth centuries, and tries to answer the question of how it contributes to the present dialogue of cultures and religions in the European space. The author also deals with problems of difficult dialogue between Catholicism and Orthodoxy after the fall of communism. pl
dc.abstract.other Книга Гжегожа Пшебинды, профессора русистики Ягеллонского университета и члена редколлегии журнала "Новая Польша", посвящена, главным образом, восприятию русской культуры в Польше после 1991 года. Автор размышляет над присутствием в Польше русской литературы и философской мысли XIX и XX веков и старается ответить на вопрос, насколько это способствует сегодняшнему диалогу культур и религий в общеевропейском пространстве. В ряде статей затрагиваются проблемы трудного диалога между католичеством и православием после падения коммунизма. pl
dc.subject.pl literatura rosyjska pl
dc.subject.pl Kościół prawosławny pl
dc.subject.en Russian literature pl
dc.subject.en Russian Orthodox Church pl
dc.description.series Rossika, Rusistika, Rossievedenie; kn. 3 pl
dc.description.publication 24 pl
dc.participation Przebinda, Grzegorz: 100%; pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)