Jagiellonian University Repository

Respublica Tarnoviensis : studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie książąt Ostrogskich 1603 - 1635

pcg.skipToMenu

Respublica Tarnoviensis : studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie książąt Ostrogskich 1603 - 1635

Show full item record

dc.contributor.advisor Kaźmierczyk, Adam [SAP11013142] pl
dc.contributor.author Kossacki-Lytwyn, Łukasz [USOS65055] pl
dc.date.accessioned 2017-09-21T08:31:12Z
dc.date.available 2017-09-21T08:31:12Z
dc.date.submitted 2015-06-18 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44395
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Respublica Tarnoviensis : studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie książąt Ostrogskich 1603 - 1635 pl
dc.title.alternative RES PUBLICA Tarnoviensis : study of townsmen in the era of princes Ostrogski 1603 - 1635 pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 395 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl Tarnów pl
dc.subject.pl mieszczanin pl
dc.subject.pl Ostrogski pl
dc.subject.pl rzemieślnik pl
dc.subject.pl kupiec pl
dc.subject.en Tarnów pl
dc.subject.en Ostrogski pl
dc.subject.en merchant pl
dc.subject.en craftsman pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/140 pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Waldemar pl
dc.contributor.reviewer Mikulski, Krzysztof pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright