Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Quella materia ond'io son fatto scriba" (Pd.X, 27) : la non ortodossa ortodossia dantesca nei confronti della scriptura paganorum nella "Divina Commedia"

"Quella materia ond'io son fatto scriba" (Pd.X, 27) ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska