Jagiellonian University Repository

Błysk

pcg.skipToMenu

Błysk

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-09-20T07:07:12Z
dc.date.available 2017-09-20T07:07:12Z
dc.date.issued 2000 pl
dc.identifier.issn 0867-2342 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44332
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Błysk pl
dc.title.alternative Flash pl
dc.title.alternative Glint pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym (wierszem religijnym) o relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem (literatura polska końca XX wieku). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse (religious poem) about relation between God and a man (Polish literature of the end of 20. Century). pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl literatura polska XX wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl miniatura literacka pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność, pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl literatura katolicka pl
dc.subject.pl poezjozofia pl
dc.subject.pl filozofia poetycka pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl relacja Bóg-człowiek pl
dc.subject.pl życie wieczne pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en Polish literature of the 20. century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en literary miniature pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en new metaphysics pl
dc.subject.en new metaphysicsness pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en Catholic literature pl
dc.subject.en poetry and philosophy pl
dc.subject.en poetrysophy pl
dc.subject.en poetical philosophy pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en relation God - man pl
dc.subject.en eternal life pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal List pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 204; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska